Ana içeriğe atla

Temel amacı belirli mesleklere yönelik nitelikli insan gücü yetiştirmek olan Meslek Yüksekokulları; geleceğimizin teminatı olan gençlerimize; bilgi, beceri, davranış ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlanmasında ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde önemli bir yere sahiptir. Ülkemizin gereksinimi olan kaliteli meslek eğitimi almış, sorumluluk sahibi, üretken ve yetkin nitelikli eleman yetiştirmeyi amaç edinen Meslek Yüksekokulları programlarında 4 yarıyıllık eğitim-öğretim, teorik ve uygulamalı olarak yürütülmektedir.

Meslek Yüksekokulu öğrencilerimizin istihdama yönelik yetişmelerini sağlamak amacı ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesindeki Meslek Yüksekokullarında yer alan tüm programlarda 3+1 Uygulamalı Eğitim modeline geçmiştir. Uygulamalı eğitim modeli ile öğretimin;

 • 3 döneminin okulda, teorik ve uygulamalı ders,
 • 1 döneminin işletmelerde uygulamalı eğitim

şeklinde yapılması ile öğrencilerimizi iş ve meslek hayatına hazırlamaktayız.

3+1 eğitim modelinin uygulamaya başlandığı ilk yıllarda Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi– SATSO arasında ve sonraki yıllarda da gerek kamu gerek özel sektörden çeşitli kurumlar ile yapılan işbirliği protokolleri ile Meslek Yüksekokulu öğrencileri, eğitimleri süresince kazandıkları bilgi ve deneyimlerini, “İşletmede Mesleki Eğitim” dersi adı altında kamu/özel kurum ve kuruluşlarda uygulamalı eğitimle pekiştirme imkânı bulmaktadır.

Eğitim-Öğretim dönemi içinde yapılacak olan mesleki uygulama eğitimi, akademik takvime uygun olarak 3. veya 4. yarıyılda 16 hafta ve tam zamanlı olarak yapılacaktır.

Öğrencilerin uygulama yapmak üzere iş yerlerine gönderilmesi için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 1.80 olması şartı aranmaktadır. Dolayısı ile bu şartı sağlayamamış öğrenciler, işletmelerde yürütülecek olan uygulamalı eğitime (İşletmede Mesleki Eğitim) gidemeyeceklerdir.

Mesleki Uygulama protokolünün akdedilmesi ile beceri eğitimine işletmelerde devam eden öğrencilerin sigortaları SGK hükümlerine göre Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından ödenecektir.

Mesleki Uygulama protokolünün akdedilmesi ile “Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği” kapsamında uygulamalı eğitimlerine işletmelerde devam eden öğrencilerin sigortaları SGK hükümlerine göre Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından ödenecektir.

Bu çerçevede Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan ilgili programlarda okuyan öğrencilerimiz “Mesleki Uygulama” yapmak üzere işletmelere bir protokol dâhilinde katılacaklardır.

Mesleki uygulamanın amacına uygun bir şekilde yapılabilmesi için öğrencilerin takip ve denetimi, görevlendirilecek sorumlu öğretim elemanı tarafından yapılacaktır. Mesleki uygulama eğitimini yapan öğrenciler almış oldukları İşletme Mesleki Eğitim Dersi kapsamında başarı notu harfli sisteme göre verilir ve genel ortalamaya dâhil edilir. Bu dersten başarılı olmak için 100 üzerinden en az 65 almaları gereklidir. Başarı notu; ara sınav ve final sınavı puanları, hazırlanan ara ve nihai raporlar, Sorumlu Öğretim Elemanı ve İşyeri Eğitici Personeli tarafından verilecek puanların katkıları ile belirlenecek ve “İşletmede Mesleki Eğitim” dersinden başarısız olan öğrenciler dersi tekrar almak zorunda kalacaktır.

3+1 Uygulamalı Eğitim modeli; öğrencilerimize, üniversitemize, iş dünyasına ve topluma çeşitli faydalar sağlamaktadır. Bu faydalar;

Öğrencilerimize;

 • Teorik bilgilerini uygulama ile bütünleştirmektedir.
 • Uygulama becerisi kazandırmaktadır.
 • Kendi parasını kazanmanın hazzını yaşatmaktadır.
 • Kendini tanımak ve yeteneklerinin farkına varmasını sağlamaktadır.
 • İş dünyasının gerçekleriyle daha erken tanışmasını sağlamaktadır.
 • Mezuniyet sonrası işe adaptasyon sürecini hızlandırmaktadır.
 • Gelecekle ilgili hedeflerini şekillendirmek ve kariyer planlaması yapabilmesini sağlamaktadır.
 • İş yerlerindeki organizasyon ve iş disiplini yapısını tanıyabilmelerini sağlamaktadır
 • Sorumluluk bilinci ve takım çalışması yapabilme yeteneğini kazanmaktadır.
 • Sektörde yaşanan gelişmeleri takip edebilme metodunu öğrenmektedir.
 • Sektörde yetiştiği için mezuniyet sonrası iş bulma imkanı kolaylaşmaktadır.

Üniversiteye;

 • Üniversite iş dünyası ile daha rahat ilişki içine girebilmektedir.
 • Üniversite-sektör iş birliğiyle araştırma geliştirme (AR-GE) faaliyetleri artmaktadır.
 • Mezun olan öğrencilerin kolay ve iyi imkanlarla iş bulabilmesi nedeniyle tercih edilen bir üniversite olabilmektedir.
 • İş dünyası pratikte yaşadığı sorunlara çözümler üretebilmekte ve projeler geliştirebilmektedir.
 • Yayımlanan makaleler sorunlara çözüm üreten yapıda olabilmektedir.

İş dünyasına;

 • Ek bir maliyete katlanılmadan iş gücü elde edilmektedir.
 • İhtiyaç duyulan nitelikli elemanların kısa sürede yetiştirilmektedir.
 • İşe başlayan elemanların daha kısa sürede adaptasyonu sağlanmaktadır.
 • İşletmeler çalışanların işe başlangıç eğitimi yükünden kurtulmaktadır.
 • Ders programlarının iş dünyasının gereksinimleri doğrultusunda güncellenmektedir.
 • İş dünyası ile akademik personelin buluşmasının sağlanmasıdır.

Topluma;

 • Çocukları vasıflı olarak yetişen ailelerin kendine güveni artacaktır.
 • Üniversite-Sektör iş birliğiyle ülke kalkınması hızlanacak ve işsizlik oranı azalacaktır.
 • Tüm kesimlerin birbiriyle etkili iletişimi sağlanacağı için yenilikler hızlı biçimde gerçekleşecek ve ülkemizde katma değerli malların üretimi hızlanacaktır.
 • Öğretim elemanları iş dünyası ziyaretlerinde diğer toplumsal sorunlarla da ilgilenecekleri için toplum ve üniversite iş birliği sağlanacaktır.

olarak özetlenebilir.