Ana içeriğe atla
 • 3+1 Eğitim Modelinin amacı nedir?

Temel amacı belirli mesleklere yönelik nitelikli insan gücü yetiştirmek olan Meslek Yüksekokullarında, öğrencilerin istihdama yönelik yetişmelerini sağlamak amacı ile Eğitim Öğretimin; 3 döneminin okulda ders, 1 döneminin ise tam zamanlı olarak işletmelerde uygulamalı yapılması ile istihdam edilebilme imkânlarını artırmaktır.

 

 • İşletmede Mesleki Eğitim dersini almak için ön koşul var mı?

Öğrencilerin İşletmede Mesleki Eğitime gidebilmesi için bulunduğu dönem sonundaki (2. veya 3. YY) Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının en az 1.80 olması şartı aranmaktadır.

 

 • İşletmede Mesleki Eğitime ne zaman gidilecek?

İkinci sınıf öğrencilerinin Eğitim Öğretim dönemi içinde yapılacak olan İşletmede Mesleki Eğitim, akademik takvime uygun olarak 3. veya 4. dönem süresince 16 hafta ve tam zamanlı olarak yapılacaktır.

 

 • İşletmede Mesleki Eğitime giden öğrenciler alttan ders alabilecekler mi?

İşletmede Mesleki Eğitime giden öğrenciler, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre alttan ders alabilirler. Öğrencilerin uygun olması durumunda II. Öğretimden ders almaları sağlanacaktır.

 

 • Sakarya dışında İşletmede Mesleki Eğitime gidilebilir mi?

Öğrencinin bulmuş olduğu işletme,  bölüm uygulamalı eğitimler komisyonu ve Meslek Yüksekokulu uygulamalı eğitimler komisyonun uygun bulunması halinde, Sakarya dışında İşletmede Mesleki Eğitim yapabilir. Ancak uygulamada öncelik Sakarya ili ve ilçelerinde olup, il dışı uygulamalar dar kapsamdaki çevre illeri kapsamaktadır.

 

 • İşyerleri ile anlaşma imzalanacak mı?

Öğrencilerin İşletmede Mesleki Eğitimlerini, Bölüm Başkanlığının teklifi ve Yüksekokul Müdürlüğünün oluru ile uygun işyerlerinde yapmaları sağlanacaktır. Öğrenciler, ders kaydı sonrasında okullarından alacakları Uygulamalı Eğitim Kabul Formu'nu işyerlerine onaylatarak bölüm başkanlığına teslim edeceklerdir. Ayrıca Sözleşme imzalamak isteyen işyerleri ile birimlerden temin edilecek Uygulamalı Eğitim Sözleşmeleri imzalanabilir.

 

 • Sigorta primlerini kim ödeyecek?

İşletmede Mesleki Eğitim protokolünün akdedilmesi ile uygulamalı eğitimine işletmelerde devam eden öğrencilerin sigorta primleri SGK hükümlerine göre Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından ödenecektir.

 

 • Çalışma süresi ne kadar olacak?

Öğrencilerin İşletmede Mesleki Eğitim için yerleştirildikleri iş yeri şartları, mezun olduktan sonra çalışma hayatına başladıklarında, çalışacakları işyerlerinin şartları ile eşit olacaktır. Dolayısı ile öğrenciler İşletmede Mesleki Eğitimlerini sürdürdükleri işyerinin çalışma, disiplin ve iş güvenliği ile ilgili kurallarına uymak zorundadırlar.

 

 • Çalışma yerlerinde vardiyalı çalışma olabilecek mi?

Öğrencilerin Mesleki Uygulama ile mezun olduktan sonraki iş hayatına hazırlanmalarını sağlamaktır. Özel sektörlerde öncelik gündüz çalışma isteyen şirkete verilecek, ancak karşılıklı mutabakatla öğrenci vardiyalı çalışma yapabilecektir.

 

 • Öğrenci Yerleştirmeleri neye göre yapılacak?

Genel olarak yerleştirmeler, 3+1 Modeli için yazılan bir programla yapılacaktır, ancak iş yeri şartları, öğrencinin başarı durumu ve öğrencinin gelecekte işe girme durumları göz önüne alınarak bazı yerleştirmeler Bölüm Başkanları tarafından manuel olarak yapılabilecektir.

 

 • İşyerinde problem yaşanması durumunda ne olacak?

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Lisans Ve Ön Lisans Uygulamalı Eğitimler Yönergesi hükümleri uygulanacaktır. Sorumlusu Öğretim Elemanı ve Bölüm Uygulamalı Eğitim Komisyonunu ortak karar vereceklerdir. Öğrenci geri çekilebilir, öğrenci dersi bırakabilir, yer değiştirebilir veya şartlara göre uygun çözümler üretilebilir.

 

 • İşletmede Mesleki Eğitim esnasında ücret alacak mıyım?

Bu uygulamadan maksat öğrencinin para kazanması değildir. Maksat mezuniyet sonrasında iş hayatına nitelikli bir birey olarak hazır olmasını sağlamaktır. Ancak; 6111 sayılı Torba Kanununa göre,  İşletmelerde mesleki ve teknik eğitim gören örgün eğitim öğrencilerine, asgari ücretin net tutarının;

 • 20 ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde %30’undan
 • 20’den az personel çalıştıran işyerlerinde  ise asgari ücretin net tutarından aşağı ücret ödenemez hükmü getirilmiştir.

 

 • İşletmede Mesleki Eğitim başarılı/başarısız durumu neye göre belirlenecek?

İşletme Mesleki Eğitim Dersi Değerlendirme Sistemi aşağıdaki gibidir:

Ara Sınav (%12)

Ödev (Ara Rapor) (%12)

Performans Görevi-1 (Sorumlu Öğretim Elemanı Değerlendirmesi) (%18)

Performans Görevi-2 (İşyeri Eğitici Personeli Değerlendirmesi)  (%18)

Final (%40) 

İşletme Mesleki Eğitim Dersi  (5+25): Başarı Notu Harfli Sisteme göre verilir ve genel ortalamaya dâhil edilir.

 

 • İşletmede Mesleki Eğitimden başarısız olan öğrenciler ne yapacak?

“İşletmede Mesleki Eğitim” dersinden başarısız olan öğrenciler dersi tekrar almak zorunda olacaklardır.

 

 • İşyerinde çalışıyorum, 3+1 kapsamında aynı işyerinde devam edebilir miyim?

Çalışılan işyerleri öğrencinin bölümü ile ilgili bir alanda ise iş yerinin talep etmesi durumunda İşletmede Mesleki Eğitimi aynı iş yerinde devam edebilirler.

 

 

Diğer sorularınız için: meyok@subu.edu.tr